Recensioner

 • Läs om “Sveriges bästa PR” i SponsorWorld:
  http://sponsorworld.se/web/start/Default.asp?modVID=102&modID=411
 • ”En bra, praktisk PR-bok som inspirerar!”
     För dig som marknadsförare fungerar denna bok som en utmärkt inspirationskälla, oavsett om du jobbar med PR idag eller inte. Boken är full av information och konkreta tips och råd om vad man bör tänka på. ”Sveriges bästa PR” är en bra, praktisk PR-bok som inspirerar. Den ger insikter om hur väl genomtänkta, men ofta enkla idéer med marknads-PR kan nå vida genomslag, till en betydligt mindre peng än med traditionella marknadsföringskanaler. En bok värd att ha till hands inför kommande marknadsplanering.
  Marknadsledaren
 • Läs artikeln om marknads-PR i MiG Aktuellt:
  http://www.mig.se/tasks/sites/default/assets/File/MiG_nr3_09.pdf
 • Läs artikeln om marknads-PR i Nypressat (Nr 2, 2009):
  http://www.sverigesbastapr.se/download/Nypressat.pdf
 • "Bred målgrupp och lättillgänglig text"
     Boken kan med fördel läsas av den som är intresserad av att lära sig mer om hur en PR-kampanj byggs upp och genomförs. Målgruppen är bred och täcker in både studerande och redan verksamma i branschen. Texten är lättillgänglig.
  Bibliotekstjänst

Provläs ur boken

”Sveriges bästa PR” ges ut med stöd av: