Böcker om PR och kommunikation

Sveriges bästa PR

"Sveriges bästa PR" tar dig med bakom kulisserna till landets bästa PR-makare. Boken innehåller 24 autentiska framgångsrika marknads-PR-kampanjer, de allra bästa i sitt slag. På ett inspirerande och lärorikt sätt beskrivs hur företag, organisationer och PR-konsulter löste kommunikativa problem och skapade PR som stöd för marknadsföring och försäljning. Boken innehåller massor av praktiska tips och råd för både noviser och proffs.

Stora PR-boken

”Stora PR-boken” är en praktisk och heltäckande handbok om PR och kommunikation. Lär dig…

 • hur du använder PR som stöd i produktlanseringar
 • hur du planerar, genomför och utvärderar ditt PR-arbete
 • hur du skaffar publicitet som stöd för marknadsföring och sälj
 • hur du hanterar kriser och samhällskontakter
 • hur du gör PR utomlands
 • hur du utövar informationsarbete i offentlig sektor
 • finansiell kommunikation
 • hur du integrerar PR i marknadsmixen, och PR och reklam
 • hur du förbättrar företagets interna kommunikation
 • allt om mediekontakter: nyhetskriterier, verktyg, intervjuer m m
 • nya områden som digital PR och person-PR
 • vikten av visuell kommunikation
 • hur du anordnar lyckade föredrag och evenemang
 • hur du arbetar med sponsring

… och mycket mer!


101 sätt att få gratis publicitet

“101 sätt att få gratis publicitet” är en lättläst och välstrukturerad idébank med massor av praktiska tips om vad i ett företags verksamhet som kan vara av intresse för media, och hur man går tillväga för att få den eftertraktade publiciteten. Publicitet som kan göra underverk för ditt företags marknadsföring, försäljning och vinstsiffror!

 

Använd Media

Använd Media har kallats ”Sveriges standardverk om mediekontakter”. Använd Media är ett heltäckande och omfattande uppslagsverk som behandlar alla delar av det medierelaterade informationsarbetet på 448 fullspäckade sidor.

 

 

Provläs ur boken

”Sveriges bästa PR” ges ut med stöd av: